ECVO oogtest

Het erfelijk oogonderzoek wordt door een aantal rasverenigingen verplicht gesteld voor honden waarmee wordt gefokt. Daarnaast zijn er veel fokkers die het onderzoek laten uitvoeren, ook als het niet door de rasvereniging verplicht is gesteld. Bij De Graafschap Dierenartsen kan men  voor dit onderzoek o.a. terecht bij oogspecialiste Christiane Görig. Zij is erkend door de Raad van Beheer en maakt deel uit van het ECVO-panel (European College of Veterinary Opthalmologists).

Binnen het onderzoek wordt gezocht naar 17 afwijkingen waarvan een erfelijke basis bekend is. Voorbeelden hiervan zijn: Cataract, Membrana Pupillaris Persistens (MPP), entropion en Progressieve Retina Atrofie (PRA). De leeftijd waarop een hond moet worden onderzocht wordt bepaald door de rasvereniging. In veel gevallen wordt op een leeftijd van 12 en 18 maanden begonnen met het onderzoek.

Om dit te kunnen doen, wordt met oogdruppels het hoornvlies verdoofd. Als het hoornvlies verdoofd is, plaatst de dierenarts een speciale contactlens op het oog.

Uitslag ECVO-oogonderzoek hond
Direct na het onderzoek is de uitslag bekend. Hierbij zijn drie uitslagen mogelijk:
1    Uw hond is ‘vrij’. Dat betekent dat er geen verschijnselen van oogziektes zijn gevonden.
2    Uw hond is ‘niet vrij'. In dit geval zijn er aanwijzingen gevonden die op een oogziekte wijzen.
3    De uitslag is ‘onbeslist'. Er zijn kleine afwijkingen in het oog gevonden, maar het is nog niet duidelijk of dit te maken heeft met een oogziekte. De dierenarts geeft in dit geval aan wanneer er een tweede keer een onderzoek moet worden gedaan.

Vóór het onderzoek worden de gegevens van de hond en de eigenaar op het "rapport oogonderzoek" ingevuld en ondertekend door de eigenaar/houder, waarmee deze toestemming geeft om de uitslag door te geven aan de Raad van Beheer.
De RvB geeft de uitslag door aan de Rasvereniging als er een overeenkomst tussen deze twee partijen is. Ook wordt voor het onderzoek de identificatie (tatouage of transponder) van de hond gecontroleerd. Het oogonderzoek gebeurt zonder enige sedatie ("roesje") en is beslist niet pijnlijk.